Odszkodowania

Jeśli szukasz bieżących informacji o świadczonej przeze mnie pomocy prawnej, zakresie prowadzonych spraw, wartościach którymi się kieruję w pracy zawodowej oraz danych kontaktowe umożliwiających nawiązanie ze mną współpracy – przejdź do strony kancelarii Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska, dostępnej pod adresem mjpadwokaci.pl.


W czym mogę Ci pomóc?

Prowadzę m.in. sprawy o:

  • odszkodowania komunikacyjne (np. kolizje drogowe)
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia (w tym o wyłożenie z góry przez zobowiązanego do naprawienia szkody sumy potrzebnej na koszty leczenia)
  • o odszkodowania będące skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych

Pomoc prawna w sprawach odszkodowawczych obejmuje m.in.:

  • sporządzanie propozycji ugodowych
  • uczestnictwo w negocjacjach
  • prowadzenie spraw przed sądami