Decyzja o rozwodzie prawie nigdy nie jest łatwa. Czasami jednak rozwód jest koniecznością. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.


Rozwód – skutki prawne

Rozwód pociąga za sobą daleko idące skutki prawne.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga bowiem:

  • o tym, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie)
  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków
  • o kontaktach rodziców z dzieckiem
  • o alimentach, czyli o wysokości kwoty w której każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka
  • o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania (jeśli małżonkowie razem zamieszkują)
  • o podziale majątku (na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu).

Konsekwencją orzeczenia o winie rozkładu pożycia może być również orzeczenie alimentów na rzecz drugiego małżonka


Rozwód – przesłanki

Sąd może orzec rozwód wyłącznie wówczas, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Pamiętać jednak należy, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.


Rozwód – czy potrzebujesz pełnomocnika

Szeroki zakres kwestii będących przedmiotem rozpoznania w sprawie o rozwód, a także daleko idące i często długotrwałe konsekwencje wyroku rozwodowego sprawiają, że w tego typu sprawach na ogół warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Adwokat Bartosz Pręda

Adwokat Głogów

Od lat z zaangażowaniem pomagam rozwiązywać problemy prawne moich klientów.

Prowadzę przede wszystkim sprawy klientów indywidualnych – głównie sprawy karne, rodzinne, cywilne i spadkowe.

Dbam o bezpieczeństwo prawne moich klientów.

Doradzam moim klientom, prowadzę sprawy sądowe, reprezentuję moich klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami.

Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokacka Głogów

Wraz z adwokat Moniką Mil-Jankowską prowadzę w Głogowie kancelarię adwokacką: Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska.

Siedziba kancelarii mieści się w Głogowie, w centrum Starego Miasta, przy ul. Szewskiej 7.

Adwokat Głogów

Kontakt

Możesz się ze mną skontaktować mailowo lub za pośrednictwem sekretariatu kancelarii.

Sekretariat kancelarii jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Tagi: adwokat Głogów · kancelaria adwokacka Głogów · sprawy karne Głogów · sprawy rodzinne Głogów · sprawy cywilne Głogów · sprawy spadkowe Głogów · podział majątku adwokat Głogów · rozwód adwokat Głogów · odszkodowania Głogów