W zależności od zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, prowadzenie pojazdu po alkoholu może wypełniać znamiona przestępstwa, wykroczenia albo też stanowić czyn, który nie jest zagrożony żadną karą.

Jeżeli prowadzisz samochód i zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/dm3 – „stan nietrzeźwości”) – popełniasz przestępstwo. Jeżeli prowadzisz samochód i zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg/dm3 – „stan po użyciu alkoholu”) – popełniasz wykroczenie. Jeżeli prowadzisz samochód i zawartość alkoholu we krwi jest mniejsza od 0,2 promila (lub w wydychanym powietrzu mniejsza od 0,1 mg/dm3) – nie popełniasz nawet wykroczenia.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Jeżeli prowadzisz samochód w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg/dm3 ) – popełniasz przestępstwo. Odpowiadasz za czyn z art. 178a § 1 kodeksu karnego. Sąd może skazać Cię na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Musisz liczyć się również z tym, że oprócz kary sąd zobowiązany jest orzec:

 • zakaz prowadzenia pojazdów (minimum na 3 lata, maksymalnie na 15 lat),
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 złotych (maksymalnie 60.000 złotych).

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – surowsza odpowiedzialność

Kodeks karny przewiduje surowszą odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w przypadku gdy:

 • sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za spowodowanie w stanie nietrzeźwości katastrofy w komunikacji (lub sprowadzenie bezpośredniego jej niebezpieczeństwa) albo spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego,
 • sprawca prowadził pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

W wymienionych wyżej wypadkach kodeks przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zamiast kary pozbawienia wolności sąd może orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Również środki karne są w takiej sytuacji surowsze:

 • zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów – orzekany jest dożywotnio,
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10.000 złotych (maksymalnie 60.000 złotych).

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Jeżeli prowadzisz samochód w stanie po użyciu alkoholu (zawartość alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila) – popełniasz wykroczenie. Odpowiadasz za czyn z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń. Sąd może skazać Cię na karę aresztu albo grzywnę nie niższą niż 50 złotych. Sąd musi w takim wypadku orzec również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – czy warto dobrowolnie poddać się karze?
Jeśli popełniłeś przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu i sprawstwo nie budzi wątpliwości (czyli np. zostałeś złapany na gorącym uczynku), to wysoce prawdopodobne jest, że policjant zaproponuje Ci dobrowolne poddanie się karze i będzie Cię przekonywać, że to dla Ciebie najlepsze możliwe rozwiązanie. O ile w niektórych przypadkach dobrowolne poddanie się karze może być dobrym rozwiązaniem, to w zdecydowanej większości przypadków rozwiązaniem takim nie jest. Zawsze warto jest zasięgnąć porady, czy w Twojej konkretnej sprawie, przy uwzględnieniu wszystkich jej okoliczności, nie istnieją lepsze rozwiązania. W szczególności warto zasięgnąć porady, czy nie są spełnione przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego. W przypadku osób, które nie były wcześniej karane i u których zawartość alkoholu w organizmie nieznacznie przekroczyła dopuszczalne normy – warunkowe umorzenie postępowania może wchodzić w grę. Nie licz na to, że o możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego poinformuje Cię policjant. W praktyce się to nie zdarza. Policjanci na ogół przekonują, że najlepsze co możesz zrobić, to poddać się karze. Dlatego też dobrze jest skonsultować sprawę z adwokatem, który oceni, czy istnieją przesłanki do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania. Nawet w sytuacji, gdyby przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania nie zachodziły – adwokat mający doświadczenie w tego typu sprawach będzie potrafił ocenić, czy zaproponowana Ci przez organy ścigania kara i środki karne są adekwatne do okoliczności Twojej sprawy.

Jazda w stanie nietrzeźwości – kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

 • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
 • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
 • sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Wszystkie wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie. O ile brak wcześniejszej karalności sprawcy i brak wątpliwości co do okoliczności czynu łatwo wykazać, to już spełnienie pozostałych przesłanek do zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego wymaga na ogół doświadczenia, przedstawienia korzystnych dla oskarżonego dowodów i podniesienia właściwych argumentów. Mówiąc wprost – trzeba sąd przekonać o tym, że w konkretnej sprawie zarówno wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, jak też – że wszystkie okoliczności dotyczące sprawcy uzasadniają zastosowanie wobec sprawcy dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Warunkowe umorzenie postępowania a zakaz prowadzenia pojazdów

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres do lat 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres krótszy, tj. na jeden rok. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego nie jest obowiązkowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, umarzając postępowanie karne, może w ogóle nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów.

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Adwokat Bartosz Pręda

Adwokat Głogów

Od lat z zaangażowaniem pomagam rozwiązywać problemy prawne moich klientów.

Prowadzę przede wszystkim sprawy klientów indywidualnych – głównie sprawy karne, rodzinne, cywilne i spadkowe.

Dbam o bezpieczeństwo prawne moich klientów.

Doradzam moim klientom, prowadzę sprawy sądowe, reprezentuję moich klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami.

Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokacka Głogów

Wraz z adwokat Moniką Mil-Jankowską prowadzę w Głogowie kancelarię adwokacką: Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska.

Siedziba kancelarii mieści się w Głogowie, w centrum Starego Miasta, przy ul. Szewskiej 7.

Adwokat Głogów

Kontakt

Możesz się ze mną skontaktować mailowo lub za pośrednictwem sekretariatu kancelarii.

Sekretariat kancelarii jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Tagi: adwokat Głogów · kancelaria adwokacka Głogów · sprawy karne Głogów · sprawy rodzinne Głogów · sprawy cywilne Głogów · sprawy spadkowe Głogów · podział majątku adwokat Głogów · rozwód adwokat Głogów · odszkodowania Głogów

Podobne publikacje: