Zdarza się, że spadkodawca rozporządza swoim majątkiem pomijając najbliższych członków rodziny, którzy normalnie by po nim dziedziczyli. W takim wypadku pominięte osoby mogą skorzystać z instytucji zachowku. Co to jest zachowek? Komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Co to jest zachowek?

Mówiąc najkrócej zachowek jest roszczeniem przysługującym najbliższym członkom rodziny (ściśle określonym w ustawie) przeciwko osobom, na rzecz których spadkodawca rozporządził swoim majątkiem. Jest to roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Wysokość tego roszczenia ustala się w powiązaniu z wartością majątku spadkowego.

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku.

„Zstępni” to dzieci, wnuki, itd.

Bardzo istotne jest zastrzeżenie, że chodzi tylko o te osoby, które byłyby powołane do spadku. Trzeba zatem zawsze rozważyć sytuację, jak wyglądałoby dziedziczenie ustawowe.

Przykład:

Spadkodawca w chwili śmierci miał żonę i dzieci, w chwili jego śmierci żyli również jego rodzice. Spadkodawca powołał do spadku obcą osobę. Roszczenie o zachowek wobec tej osoby będzie przysługiwało żonie i dzieciom, które byłyby powołane do spadku. Nie będzie natomiast przysługiwało rodzicom spadkodawcy, którzy wprawdzie należą do kręgu spadkobierców ustawowych, ale w dalszej kolejności.

W jakiej wysokości przysługuje zachowek?

Wysokość zachowku może wynosić albo 1/2 albo 2/3 wartości udziału spadkowego, który przysługiwałby uprawnionemu do zachowku w razie dziedziczenia ustawowego.

Wysokość zachowku będzie wynosiła 2/3 wartości udziału spadkowego, jeżeli uprawniony do zachowku:

  • jest trwale niezdolny do pracy albo
  • jest małoletnim zstępnym.

W pozostałych wypadkach wysokość zachowku będzie wynosiła 1/2 wartości udziału spadkowego.

W każdym wypadku konieczne jest ustalenie, jaka jest wartość udziału, który przypadłby uprawnionemu w razie dziedziczenia ustawowego. W praktyce zatem trzeba ustalić jaka jest wartość całego spadku.

Przykład:

Spadkodawca w chwili śmierci miał żonę i dwoje małoletnich dzieci. Spadkodawca powołał do spadku obcą osobę. Wartość całego spadku wynosi 90.000 zł. Przy dziedziczeniu ustawowym żona i dzieci dziedziczyłyby po spadkodawcy w częściach równych – udział każdej z tych osób miałby wartość 30.000 zł. Wysokość zachowku przysługującego żonie wyniesie w takim wypadku 15.000 zł (1/2 z 30.000), natomiast każdemu z dzieci przysługuje zachowek w kwocie 20.000 zł (2/3 z 30.000). O zapłatę takich kwot każda z tych osób będzie mogła wystąpić przeciwko osobie, którą spadkodawca powołał do spadku z pominięciem swoich najbliższych.

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Adwokat Bartosz Pręda

Adwokat Głogów

Od lat z zaangażowaniem pomagam rozwiązywać problemy prawne moich klientów.

Prowadzę przede wszystkim sprawy klientów indywidualnych – głównie sprawy karne, rodzinne, cywilne i spadkowe.

Dbam o bezpieczeństwo prawne moich klientów.

Doradzam moim klientom, prowadzę sprawy sądowe, reprezentuję moich klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami.

Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokacka Głogów

Wraz z adwokat Moniką Mil-Jankowską prowadzę w Głogowie kancelarię adwokacką: Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska.

Siedziba kancelarii mieści się w Głogowie, w centrum Starego Miasta, przy ul. Szewskiej 7.

Adwokat Głogów

Kontakt

Możesz się ze mną skontaktować mailowo lub za pośrednictwem sekretariatu kancelarii.

Sekretariat kancelarii jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Tagi: adwokat Głogów · kancelaria adwokacka Głogów · sprawy karne Głogów · sprawy rodzinne Głogów · sprawy cywilne Głogów · sprawy spadkowe Głogów · podział majątku adwokat Głogów · rozwód adwokat Głogów · odszkodowania Głogów

Podobne publikacje: