Nierzadko zdarza się, że jeden rodzic do pewnego momentu sam ponosi koszty utrzymania dziecka, a widząc brak możliwości porozumienia z drugim rodzicem – decyduje się na złożenie pozwu o alimenty. Czy w takim wypadku można domagać się alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa o alimenty?

Alimenty zaspokajają bieżące potrzeby

Generalnie przyjmuje się, że alimenty służą zaspokojeniu bieżących potrzeb dziecka. W związku z tym na ogół przyjmuje się datę wniesienia pozwu jako datę, od której są zasądzane alimenty.

Składając pozew o alimenty można jednak żądać, aby sąd zasądził alimenty za okres poprzedzający wniesienie powództwa. Jest jednak jeden istotny warunek – należy wykazać, że istnieją niezaspokojone potrzeby dziecka z czasu poprzedzającego wniesienie powództwa.

W przypadku uwzględnienia takiego żądania – sąd zasądza z tego tytułu odpowiednią kwotę, za cały okres poprzedzający wytoczenie powództwa. Kwota ta, w uzasadnionych wypadkach, może zostać rozłożona na raty.

Niezaspokojone potrzeby z okresu poprzedzającego wniesienie powództwa

W praktyce wykazanie, że istnieją niezaspokojone potrzeby dziecka z czasu poprzedzającego wytoczenie powództwa bywa trudne, albowiem rodzic, który sprawuje pieczę nad dzieckiem na ogół robi wszystko, by wszelkie potrzeby dziecka zaspokoić. 

Nieco łatwiej wykazać jest, że aby zaspokoić potrzeby dziecka, konieczne było zaciągnięcie zobowiązań, które nie zostały do tej pory spełnione.

Przykład: 

rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem zaciągnął pożyczkę przeznaczoną na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, która nie została jeszcze spłacona

Roszczenie regresowe rodzica

Częściej jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której wszelkie potrzeby dziecka w okresie poprzedzającym wytoczenie powództwa są już zaspokojone – przez rodzica, który sprawuje nad dzieckiem bieżącą pieczę.

W takim wypadku rodzic, który sam w całości ponosił koszty utrzymania dziecka, może wystąpić przeciwko drugiemu rodzicowi z roszczeniem regresowym, domagając się zwrotu części świadczeń. 

Podstawę roszczenia stanowi w tym wypadku art. 140 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:

Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

Sprawa o roszczenia regresowe to nie to samo co sprawa o alimenty. Najistotniejsza różnica polega na tym, że rodzic występujący z roszczeniem regresowym występuje we własnym imieniu, a nie jak w sprawie o alimenty – w imieniu dziecka.

Roszczenia regresowe przedawniają się z upływem 3 lat.

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Adwokat Bartosz Pręda

Adwokat Głogów

Od lat z zaangażowaniem pomagam rozwiązywać problemy prawne moich klientów.

Prowadzę przede wszystkim sprawy klientów indywidualnych – głównie sprawy karne, rodzinne, cywilne i spadkowe.

Dbam o bezpieczeństwo prawne moich klientów.

Doradzam moim klientom, prowadzę sprawy sądowe, reprezentuję moich klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami.

Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokacka Głogów

Wraz z adwokat Moniką Mil-Jankowską prowadzę w Głogowie kancelarię adwokacką: Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska.

Siedziba kancelarii mieści się w Głogowie, w centrum Starego Miasta, przy ul. Szewskiej 7.

Adwokat Głogów

Kontakt

Możesz się ze mną skontaktować mailowo lub za pośrednictwem sekretariatu kancelarii.

Sekretariat kancelarii jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Tagi: adwokat Głogów · kancelaria adwokacka Głogów · sprawy karne Głogów · sprawy rodzinne Głogów · sprawy cywilne Głogów · sprawy spadkowe Głogów · podział majątku adwokat Głogów · rozwód adwokat Głogów · odszkodowania Głogów

Podobne publikacje: