Aktualizacja

W związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 5 października 2019 r., wpis częściowo utracił aktualność.

Obecnie, zgodnie z art. 505 § 1 k.p.k., odpis wyroku nakazowego doręcza się także pokrzywdzonemu.

Dalsza część wpisu prezentowana jest w oryginalnej postaci, tj. wg stanu prawnego obowiązującego przed 5 października 2019 r.

W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok nakazowy. Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez udziału stron. Czy pokrzywdzonemu przestępstwem doręcza się taki wyrok? Czy pokrzywdzony może od takiego wyroku wnieść sprzeciw?

Komu należy doręczyć wyrok nakazowy?

Zgodnie z art. 505 k.p.k. odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a oskarżonemu i jego obrońcy – wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis tego wyroku doręcza się prokuratorowi. Wraz z odpisem wyroku doręczyć należy pouczenie przytaczające przepisy o prawie, terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jego niewniesienia.

Wskazany przepis nie wymienia pokrzywdzonego wśród uczestników postępowania, którym doręcza się odpis wyroku nakazowego. Trzeba mieć na uwadze, że pokrzywdzony – choć jest stroną w postępowaniu przygotowawczym – to już w postępowaniu sądowym stroną nie jest.

Czy pokrzywdzony może być stroną w postępowaniu przed sądem?

Pokrzywdzony może stać się stroną postępowania na etapie postępowania sądowego, jeżeli wstąpi do procesu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Ponieważ powołany przepis art. 505 k.p.k. wprost wskazuje, że odpis wyroku nakazowego należy doręczyć oskarżycielowi, nie różnicując w żaden sposób „oskarżycieli”, uznać należy, że w przypadku uzyskania przez pokrzywdzonego statusu oskarżyciela posiłkowego sąd będzie zobowiązany doręczyć mu odpis wyroku nakazowego.

W przypadku doręczenia pokrzywdzonemu działającemu w charakterze oskarżyciela posiłkowego będzie on mógł wnieść od takiego wyroku sprzeciw, jeśli uzna, że np. wymierzona przez sąd kara jest zbyt łagodna lub jeśli np. sąd nie orzeknie o obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Kiedy złożyć oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego?

Zgodnie z art. 54 k.p.k. pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W praktyce bardzo często się zdarza, że pokrzywdzony ze złożeniem takiego oświadczenia czeka do pierwszej rozprawy.

Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego warto jednak złożyć wcześniej. Najlepiej – niezwłocznie po uzyskaniu z prokuratury informacji o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu.

Zwlekanie do rozprawy ze złożeniem oświadczenia o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego może okazać się zgubne. Do rozprawy bowiem w ogóle może nie dojść. Będzie tak gdy sąd wyda wyrok nakazowy i gdy – przy braku sprzeciwu oskarżonego i oskarżyciela publicznego – wyrok ten uprawomocni się.

W takim wypadku pokrzywdzony może zostać de facto pozbawiony możliwości działania w postępowaniu karnym.

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Adwokat Bartosz Pręda

Adwokat Głogów

Od lat z zaangażowaniem pomagam rozwiązywać problemy prawne moich klientów.

Prowadzę przede wszystkim sprawy klientów indywidualnych – głównie sprawy karne, rodzinne, cywilne i spadkowe.

Dbam o bezpieczeństwo prawne moich klientów.

Doradzam moim klientom, prowadzę sprawy sądowe, reprezentuję moich klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami.

Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokacka Głogów

Wraz z adwokat Moniką Mil-Jankowską prowadzę w Głogowie kancelarię adwokacką: Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska.

Siedziba kancelarii mieści się w Głogowie, w centrum Starego Miasta, przy ul. Szewskiej 7.

Adwokat Głogów

Kontakt

Możesz się ze mną skontaktować mailowo lub za pośrednictwem sekretariatu kancelarii.

Sekretariat kancelarii jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Tagi: adwokat Głogów · kancelaria adwokacka Głogów · sprawy karne Głogów · sprawy rodzinne Głogów · sprawy cywilne Głogów · sprawy spadkowe Głogów · podział majątku adwokat Głogów · rozwód adwokat Głogów · odszkodowania Głogów

Podobne publikacje: