To, że ktoś został skazany za przestępstwo, nie oznacza, że będzie się to za nim ciągnęło do końca życia. W większości przypadków, po upływie określonego czasu lub spełnieniu określonych przesłanek – skazanie uważa się za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa z rejestru skazanych. Nazywa się to „zatarciem skazania”. Kiedy skazanie ulega zatarciu?

To kiedy skazanie ulegnie zatarciu, zależy przede wszystkim od tego, jaka kara została orzeczona wobec skazanego.

Skazanie na karę pozbawienia wolności

Okres, który musi upłynąć by doszło do zatarcia skazania najdłuższy jest oczywiście w przypadku kary pozbawienia wolności – i to zarówno terminowej (wymierzanej w latach i miesiącach – od 1 miesiąca do 15 lat), jak i kary 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotniego pozbawienia wolności (te dwie ostatnie kary zgodnie z kodeksem karnym stanowią odrębny rodzaj kary).

Generalnie w przypadku każdej kary pozbawienia wolności (a więc terminowej, 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności) zatarcie skazania następuje z upływem 10 lat, które należy liczyć:

  • w odniesieniu do kary terminowego pozbawienia wolności i kary 25 lat pozbawienia wolności: od wykonania lub darowania kary albo przedawnienia jej wykonania
  • W odniesieniu do kary dożywotniego pozbawienia wolności: od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania (w tym przypadku nie ma mowy o „wykonaniu kary”, albowiem z założenia kara ta ma być wykonywana do końca życia skazanego)

Jeżeli wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat – sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat. Warunkiem uwzględnienia wniosku jest to, by skazany w tym czasie przestrzegał porządku prawnego.

Skazanie na inne kary

W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Zatarcie skazania w razie odstąpienia od wymierzenia kary

Istnieją sytuacje, w których sąd może odstąpić od wymierzenia kary (np. jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna). W takim przypadku mimo wszystko mamy jednak do czynienia z wyrokiem skazującym. 

Skazanie w razie odstąpienia od wymierzenia kary ulega zatarciu z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.

Zatarcie skazania a środki karne

Należy pamiętać, że samo wykonanie kary to nie wszystko. Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

Zatarcie skazania przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary

W przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Skazanie niepodlegające zatarciu

Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Adwokat Bartosz Pręda

Adwokat Głogów

Od lat z zaangażowaniem pomagam rozwiązywać problemy prawne moich klientów.

Prowadzę przede wszystkim sprawy klientów indywidualnych – głównie sprawy karne, rodzinne, cywilne i spadkowe.

Dbam o bezpieczeństwo prawne moich klientów.

Doradzam moim klientom, prowadzę sprawy sądowe, reprezentuję moich klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami.

Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokacka Głogów

Wraz z adwokat Moniką Mil-Jankowską prowadzę w Głogowie kancelarię adwokacką: Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska.

Siedziba kancelarii mieści się w Głogowie, w centrum Starego Miasta, przy ul. Szewskiej 7.

Adwokat Głogów

Kontakt

Możesz się ze mną skontaktować mailowo lub za pośrednictwem sekretariatu kancelarii.

Sekretariat kancelarii jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Tagi: adwokat Głogów · kancelaria adwokacka Głogów · sprawy karne Głogów · sprawy rodzinne Głogów · sprawy cywilne Głogów · sprawy spadkowe Głogów · podział majątku adwokat Głogów · rozwód adwokat Głogów · odszkodowania Głogów

Podobne publikacje: