Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków z jednej strony jest bardzo podobna do ustroju rozdzielności majątkowej, z drugiej natomiast – daje ochronę małżonkowi, który poświęcił się np. wychowywaniu dzieci i nie pracował zarobkowo. Na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków najkrócej można scharakteryzować tak: dopóki trwa małżeństwo – obowiązuje rozdzielność majątkowa. W momencie jednak ustania małżeństwa (lub ustania ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków w czasie trwania małżeństwa) – małżonkowie rozliczają się, porównując swoje dorobki.

Podobieństwo do rozdzielności majątkowej polega na tym, że dopóki trwa ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – każdy małżonek posiada swój własny majątek, którym bez ograniczeń dysponuje i którym swobodnie zarządza. W momencie ustania tego ustroju – małżonek, który w trakcie trwania ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków zgromadził mniejszy majątek, może żądać wyrównania dorobków.

Przykład:

Małżeństwo trwało 5 lat. W tym czasie mąż prowadził firmę i dorobił się majątku o wartości 500.000 zł. Żona w tym czasie zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci, nie dorobiła się żadnego majątku. Po ustaniu rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków żona może żądać wyrównania dorobków, tj. kwoty 250.000 zł.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków a rozdzielność majątkowa

Czym różni się rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków od „zwykłej” rozdzielności majątkowej?

W przypadku rozdzielności majątkowej z chwilą ustania małżeństwa żadnemu z małżonków nie przysługują żadne roszczenia wobec drugiego małżonka.

Odnosząc się do powyższego przykładu, w którym mąż prowadząc firmę dorobił się majątku o wartości 500.000 zł, a żona – zajmując się domem i wychowywaniem dzieci, nie powiększyła swojego majątku – w przypadku rozdzielności majątkowej mąż pozostałby ze swoim majątkiem wartości 500.000 zł, a żonie nie przysługiwałoby wobec niego żadne roszczenie, którego przedmiotem byłby majątek zgromadzony w czasie trwania małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków a wspólność majątkowa

Skoro rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków daje możliwość, w razie jej ustania, dochodzenia roszczenia z tytułu wyrównania dorobków, to jakie są jej zalety w porównaniu do wspólności majątkowej?

Największą zaletą jest swoboda dysponowania majątkiem przez każdego z małżonków, co ma znaczenia zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków. Drugi małżonek nie musi w takim wypadku wyrażać zgody na dokonanie czynności, które w ustroju wspólności ustawowej takiej zgody dla swej skuteczności wymagają (np. zbycie, obciążenie, odpłatne nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, zbycie, obciążenie, odpłatne nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, zbycie, obciążenie, odpłatne nabycia i wydzierżawienie gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa).

Podobne publikacje:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Adwokat Bartosz Pręda

Adwokat Głogów

Od lat z zaangażowaniem pomagam rozwiązywać problemy prawne moich klientów.

Prowadzę przede wszystkim sprawy klientów indywidualnych – głównie sprawy karne, rodzinne, cywilne i spadkowe.

Dbam o bezpieczeństwo prawne moich klientów.

Doradzam moim klientom, prowadzę sprawy sądowe, reprezentuję moich klientów przed sądami, organami ścigania i innymi instytucjami.

Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska

Kancelaria Adwokacka Głogów

Wraz z adwokat Moniką Mil-Jankowską prowadzę w Głogowie kancelarię adwokacką: Mil-Jankowska Pręda Adwokaci Spółka Partnerska.

Siedziba kancelarii mieści się w Głogowie, w centrum Starego Miasta, przy ul. Szewskiej 7.

Adwokat Głogów

Kontakt

Możesz się ze mną skontaktować mailowo lub za pośrednictwem sekretariatu kancelarii.

Sekretariat kancelarii jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Tagi: adwokat Głogów · kancelaria adwokacka Głogów · sprawy karne Głogów · sprawy rodzinne Głogów · sprawy cywilne Głogów · sprawy spadkowe Głogów · podział majątku adwokat Głogów · rozwód adwokat Głogów · odszkodowania Głogów

Podobne publikacje: