Rozwód: kiedy rozkład pożycia jest trwały?

Aby sąd mógł rozwiązać małżeństwo przez rozwód, musi stwierdzić, iż nastąpił nie tylko zupełny, ale i trwały rozkład pożycia. Kiedy można uznać, że rozkład pożycia jest trwały?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa ile czasu musi upłynąć od momentu zupełnego rozkładu pożycia małżonków, by można było uznać, że rozkład ten ma charakter trwały.

Dokonując oceny, czy rozkład pożycia ma charakter trwały, konieczne jest odniesienie się do przyczyn, które doprowadziły do rozkładu pożycia (im bardziej złożone i głębokie przyczyny rozkładu pożycia – tym bardziej uprawnione jest twierdzenie, że rozkład ma charakter trwały) oraz czasu, jaki upłynął od ustania między małżonkami wszystkich więzi.

Rozkład pożycia jest trwały, jeśli opierając się na doświadczeniu życiowym można przyjąć, że nie nastąpi w przyszłości powrót do wspólnego pożycia. Ocena trwałości rozkładu pożycia stanowi w związku z tym pewną prognozę co do przyszłości.

Słusznie jednak zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uchwale z 28 maja 1955 r. (I CO 5/55), że:

Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków.

Im więcej czasu upłynie od chwili, gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia, tym – obiektywnie – maleją szanse na powrót do wspólnego pożycia, a jednocześnie – zwiększa się prawdopodobieństwo, że ustanie między małżonkami więzi ma charakter nieprzemijający.

Okolicznością przemawiającą za tym, iż rozkład pożycia małżonków ma charakter trwały, będzie na ogół pozostawanie małżonków w nowych związkach (zwłaszcza, jeśli ze związków tych urodziły się dzieci).

Rozwód

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *